Poczekalnia w lecznicy weterynaryjnej.

Sprawnie funkcjonująca recepcja, ciepłe, przyjazne wnętrze poczekalni, miła i kompetentna obsługa, to elementy, które budują wizerunek i pozytywną opinię o danej placówce. Dobra opinia oraz zadowolenie opiekunów zwierząt to szansa na polecenie kolejnym.

Usługi weterynaryjne to biznes. Polskie prawo wyróżnia pięć rodzajów działalności leczniczej dla zwierząt: gabinet weterynaryjny, przychodnię, lecznicę, klinikę oraz weterynaryjne laboratorium diagnostyczne. Aby zakład leczniczy uzyskał jeden z pięciu wymienionych statusów musi spełniać odpowiednie wymagania, dotyczące personelu jak również pomieszczeń oraz ich wyposażenia. Wśród wymagań dotyczących pomieszczeń, każdy z wymienionych zakładów powinien mieć wydzielone miejsce gdzie pacjenci ze swoimi opiekunami mogą oczekiwać na swoją kolej  do gabinetu lekarskiego. Są to poczekalnie. O ile ze względów leczniczych ich wygląd nie przedstawia większego znaczenia to jednak z marketingowego punktu widzenia nabiera  ono zupełnie innego wymiaru.